Gröna Bladets webbutik

Vår dataskyddspolicy


Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar från vår webbutik. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

När du gör en beställning i vår webbutik så lämnar du ifrån dig personlig information om dig själv: ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningsuppgifter och vad du beställer för produkt/produkter. Denna typ av information kallas för personuppgifter och är information som kan användas för att identifiera en enskild person. I vår webbutik kan du vara säker på att vi behandlar de personuppgifter som du lämnar ifrån dig med yttersta försiktighet enligt gällande dataskyddsregler och våra interna rutiner.


GDPR

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Lagen ersatte PUL (Personuppgiftslagen) den 25 maj 2018. Du kan läsa mer om dina rättigheter enligt lagen på Datainspektions hemsida.


Personuppgiftsansvarig

Den juridiska enhet som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är: Gröna Bladet AB (org.nr: 556117-2171), Östra bangatan 26, 195 60 Arlandastad


Telefon: +46(0)8-754 60 33
Mail: info@gronabladet.se
Webbadress: www.gronabladet.se


Vad och vem omfattas av denna dataskyddspolicy?

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Gröna Bladet behandlar personuppgifter om existerande och potentiella kunder samt besökare i Gröna Bladets webbutik.


Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in så lite information om dig som möjligt. Den information vi samlar in är i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt.

Nedan kan du se hur vi använder informationen som vi samlar in om dig:
Namn – För att vi ska kunna skicka varorna du beställer till dig.
E-postadress – För att vi ska kunna skicka orderbekräftelser, leveransbesked, ändrad information osv. till dig.
Adress – För att vi ska kunna skicka varorna du beställer till dig.
Telefonnummer – För att vi ska kunna kontakta dig om någon vara saknas eller övrig relevant information gällande ditt köp måste förmedlas. Denna personuppgift är inte obligatorisk att ange för dig.
Betalningsuppgifter – När du betalar med kort krävs det att du uppger dina kreditkortsuppgifter. Det går via en säker server och Tictail Payments hanterar kortbetalningar åt oss.
Produktval vid beställning – För att vi ska kunna skicka ut rätt varor till dig.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter både inom EU/EES-området och utanför EU. När vi behandlar dina personuppgifter utanför EU säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

När du gör en beställning hos oss går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla och skicka dina varor till dig. Följande system/leverantörer jobbar vi med när vi hanterar din order och dina personuppgifter kan komma att behöva behandlas av dessa:
• Tictail – Vår webbutiks plattform
• Tictail payments – Om du betalar med något av följande alternativ: kort eller Apple Pay
• PayPal – Om du betalar med Paypal
• DHL – Vi skickar din leverans med DHL
• Visma Administration 2000 – Vårt affärssystem
• One – Vårt mailhanteringssystem
• Yotpo product reviews – Om du recenserar våra produkter efter köp

Om du följer vårt konto på Tictail så har vi även en databas på de personuppgifter du lämnat ut genom Tictail.

Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning kan vi komma att dela dina personuppgifter med någon annan än de ovannämnda.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt, och har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.


Dina rättigheter

Du har rätt att bli bortglömd/raderad i de fall där lagen inte kräver att vi behåller dina uppgifter.
Du har rätt till registerutdrag på de uppgifter som vi har om dig.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.
Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det beror på de faktiska omständigheterna i samband med behandlingen.

Cookies

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg. Vi använder dessutom Googles tjänster "Google Analytics". Även dessa tjänster använder cookies.


Kontakta oss

Om du har frågor kring eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av de rättigheter du har enligt EU:s regelverk, är du välkommen att höra av dig till oss via epost till info@gronabladet.se, via telefon på 08-754 60 33 eller per post till Gröna Bladet AB, Östra bangatan 26, 195 60 Arlandastad.

Du kan också kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du anser att vi agerar i strid med dataskyddsförordningen.